A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z
Napredno
Izdanje: do
Članci:
Prosvjeta, časopis za
Zagreb : izdavač Rudolf Horvat, 1893-1913. -
82 PROSV pro
izlaženje: , Mjesečno
3

ALMANAH Društva hrvatskih književnica
Zagreb : Društvo hrvatskih književnica, 1938-1939. (Zagrebu : Tisak Zaklade tiskare Narodnih Novina) -
6b ALMAN
Koprivnica : Izd. knjižare Vinka Vošickog ; 1920. -
(Svjetska biblioteka ; br. 41)
3b-I-I-11
6

ŽIVO VRELO, LITURGIJSKO-pastoralni
Zagreb : Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, 1990-. -
05 ŽIVOV
God.7,br.16(1990)- .
ZVONIK, katolički list [glavni
Subotica : Rimokatolički župni ured sv. Roka, 1994-. -
05 ZVONI
God.1,br.1(studeni 1994)- .
ZVONA : list čakovečkih
Čakovec : Župa sv. Nikole biskupa, 1999-. -
05 ZVONA
God.5,br.11(1999)- .
10

ZVONA svetoga Nikole
Koprivnica : Župni ured Svetoga Nikole ; 2000-. -
05 ZVOKC
God. I. ; br. 1.(2000). -
15

ZAJEDNIŠTVO, glasilo Požeške
Požega : Biskupski Ordinarijat, 2007-. -
05 ZAJED
God. 1, br. 1 (veljača 2007)- .
VRHBOSNA : službeno glasilo
Sarajevo : Nadbiskupski ordinarijat Vrhbosanski, 1971. -
05 VRHBO
1971. , br. 1-
VRHBOSNA, katoličkoj prosvjeti [urednik
Sarajevo : Prvostolni kaptol vrhbosanski, 1887-1945 (Sarajevo : Tiskara Spindler i Loeschner). -
05 VRHBO
God.1,br.1(1.siečnja 1887)-god.45,br.12(20.prosinca 1931) god.46,br.1(siječanj 1
VRELO života
Sarajevo : Biblioteka ˝Vrelo života˝, 1975-. -
05 VRE
God. 1, br. 1 (1975)-. -
VJESNIK biskupa
Zagreb : Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište, 1971-. -
05 VJESN
1971,br.1-1976,br.16 ; god.7,br.1=17(1977)-god.31,br.3/4=97/98(2001) ; god.32,br
VJESNIK Zadarske
Zadar : Nadbiskupski ordinarijat, [195-]-. -
05 VJESN-ZAD
[195-]-1957,br.6 ; god.6,br.1(1961)-god.24,br.12(1979) ; god.15[i.e. 25],br.1(19
VJESNIK Nadbiskupije
Split : Nadbiskupski ordinarijat, 1969-. -
05 VJESN-SPL
God.17[i.e. 16],br.6(1969) ; 1970,br.1- .
VJESNIK Splitsko-makarske
Split : Nadbiskupski ordinarijat, 2003-. -
05 VJESN-SPL
God.17[i.e. 16],br.6(1969) ; 1970,br.1- .
VJESNIK Hrvatske
Zagreb : Provincijalat Hrvatske kapucinske provincije sv. Leopolda Bogdana Mandića, [1947]-. -
05 VJESN-KAP
[1947-2006] ; god.41,br.[1](2007)-
VJESNIK franjevaca
Zagreb : Provincijalat franjevaca trećoredaca, 1971-. -
05 VJESN-FRA-tre
God.9,br.1(1971)- .
27

VJESNIK Đakovačke
Đakovo : Biskupski ordinarijat, 1988-2008. -
05 VJESN-Đ
God.41=116,[br.]1(1988)-god.47=122,br.3(1994) ; god.122,br.4(1994)-god.136,br.5(
28

VJESNIK ĐAKOVAČKO-osječke
Đakovo : Nadbiskupski ordinarijat Đakovo, 2008-. -
05 VJESN-Đ
God.136,br.6(2008)- .
29

VJESNIK Biskupije
Đakovo : Biskupski ordinarijat, -1954. -
05 VJESN-Đ
God.1,br.1(1948)-god.7,br.12(1954). -
OADTL

Open Access Digital Theological Library (OADTL) je digitalna knjižnica koja omogućava otvoreni pristup visokokvalitetnim sadržajima u području religijskih znanosti i srodnih disciplina nastalih na raznim jezicima.