Autor: Tkalec, Vladimir
BILOKALNIK 1960-2000
Koprivnica : Bilokalnik, 2000. -
67/68:331:061 BILOK