Pojam: 2013
1

London : Gollancz, 2013 c1970. -
820(73)-3 DICKP our
2

London : Orion Childrens, : 2013.. -
820FITZG bac
3

HRVAANIN, Pjerino
Varadin : Zajednica kulturno umjetnikih udruga Varadinske upanije, 2013. -
061 HRVA zaj
4

New York : Better Link Press, 2013. -
615 JIAN all
5

KAKO sam ubio ljubav
Beograd : Udruenje graana Trablmejker, 2013 (Beograd : Verzal). -
821.163.41-32(082-2) KAKO
7

Zagreb : Novi Liber, 2013. -
(Biblioteka 120 godina : 10 naslova Miroslava Krlee ; 3)
821.163.42-3 KRLE nar
8

Zagreb : Novi Liber, 2013. -
(Biblioteka 100 godina : 10 naslova Miroslava Krlee ; 2)
821.163.42-3 KRLE pov
9

Zagreb : Algoritam, 2013. -
(Biblioteka KaLibar)
886.2-3 PERI mu
10

ROSSI, Renzo
Zagreb : EPH Media, 2013. -
(Velike tajne arheologije ; knj. 2)
908 ROSSI voj
11

Samo ti
Zadar : Gradska knjiara Zadar, 2013. (Zadar : Grafiki studio CPP). -
821.163.42-32(082) SAMO sam
12

aNew York : Pegasus Books, 2013. -
820 SCHUY rra
14

URBANI vraevi
Split : Slobodna Dalmacija d.d., 2013. -
821.163.42-32(082) URBAN