Fitzgerald Ella
1

Norfolk : MusicBank, 2001. -
78 FITZG ell
2

[s.l.] : MCA-Ariola, 1973. -
(Original Favorites)
78 FITZG ori
3

GIANTS OF jAZZ
[s.l.] : Time Music int, 2003. -
78 GIANTS
Izleti

Ivek je bio z zoološkom vrtu. Ako ga i vi želite posjetiti, evo linka sa informacijama. smile


Ivek se voli i puno igrati. Da mama i tata bankrotiraju, brinu se dućani s igračkama :D