Kodym Filip
Zagreb : Društvo sv. Jeronima, 1872. -
(Pučka knjižnica izdavana društvom svetojeronimskim : 9)
886.2-2 KODYM mla