A b E H I K L M N O P S T U
Abecedni pregled - R
15

˝RADIOTRICIAN˝
London : Bernards, 1948. -
(Bernard’s Books For Home and Amateur Constructors ; 65)
621.38 RADIOT rad
16

˝RADIOTRICIAN˝
London, Bernards, 1948. -
(Bernard’s Books For Home and Amateur Constructors ; 72)
621.38 RADIOT rade
17

˝RADIOTRICIAN˝
London : Bernards Publishers Ltd, 1946. -
(Bernards ; 52)
621.38 RADIOT radt
˝VUNATEKSTIL˝ Varaždin
Varaždin : Tiskara ˝Slavija˝ Viktor Suligoj, 1931. -
331 VUNAT
19

Zagreb : Zagrebačka naklada, 2005. -
820-311.9 ADAMS res
20

Koprivnica : Šareni dućan, 2000. -
(Biblioteka Stranci u noći ; 02)
89-3 AKUTA ras
AN-GRC 9 Radiouređaj
Beograd : Državni sekretarijat za poslove narodne odbrane : 1957. -
621.39 AN-GRC9
22

Zagreb : Novi Liber : Europapressholding, 2007. -
811.163.42(038) ANIĆ, rje
23

Zagreb : Novi Liber : Europapress holding, 2007. -
811.163.42’373.45(038) ANIĆ, rje
26

zagreb : Algoritam, 2008. -
(Princ Ničega ; knjiga druga)
821.111(71)-31=163.42 BAKKE rat
30

[s. l.] ; CBS , 1976. -
78 BEATL rock
Link
ZBIRKA POINT - digitalizirana građa
Link
Nova usluga Metelwin digitalne knjižnice Prodajte, zamijenite ili poklonite knjigu koja vam ne treba.
Link
NOVI ČASOPIS
Obrađeno godište 1937. časopisa JADRANSKA STRAŽA koji je od 1912-1941. vršio popularizaciju turizma na Jadranu. Ima i jako puno priloga vezanih uz ratnu mornaricu te niz književnih priloga, posebno novela i poezije, sve vezano uz more i pomorce.

Link
ELEKTROTEHNIČKA ZBIRKA - digitalizirane knjige i časopisi.