Pojam: 1886
Napredno
2

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb : Naklada akademijske knjiare Lav. Hartmana (Kugli i Deutsch), 1886. -
821.162.3-9 JONA, en
Zagreb : Tiskarski i litografijski zavod K. Albrechra, 1886. -
59 JURIN fau
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1886. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 11)
595.7 KIPA kuk
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1886. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 11)
595.7 KIPA kuk
10

LECO di Pola
Pola , 1886-1896. (Pola : Tip. I. Seraschin.). -
32 LECO dp
11

LA Penna
Rovigno : Domenico Bontempo, 1886. (Pola : Tipografia L. Bontempo.). -
7 LAPENNA
Varadin : Knjigotiskarski zavod Platzerova sina, 1886. -
808.62 PAUR fil