Pojam: 1942
Napredno
1

Bilogora, politiko-prosvjetni tjednik [glavni
Bjelovar : Konzorcij, 1942-1943. (Bjelovar : Tisak S. kalec). -
070 BILOG bil
DOM narodnog zdravlja u Varadinu. Zdravstveno-tehniki laboratorij
Zagreb : Tis. Gaj Lj. Filipani, 1942. -
613 DOMZDR zdr
613 DOM Z
Zagreb : Izd. Hrvatskoga izd. bibliografskog zavoda, 1942. -
(Hrvatska u rijei i slici ; sv. 1)
914.975 DUGA vel
914.975 DUG V
ENDEMIJSKI sifilis u Bosni
Zagreb : Ministarstvo zdravstva, 1942. -
61 ENDEMI sif
Zagreb : Hrvatski izdavalaki bibliografski zavod, 1942. -
(Djela Fran Galovia ; sv. II.)
821.163.42 GALOV dra2
Zagreb : Hrvatski izdavalaki bibliografski zavod, 1942. -
(Djela Fran Galovia ; sv. IV.)
821.163.42 GALOV dra4
11

Zagreb : Ante Velzek, 1939-1942. -
930.85 HORVA kul
13

HRVATSKI branik : novine
Vinkovci : Graanska Tiskara, 1935.-1942. -
07 VINKO hrb
14

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Suvremena knjinica Matice hrvatske ; 39)
886.2 KOLAR ili
15

Zagreb : Matica hrvatska, 1942. -
(Suvremena knjinica : o stotoj godinjici Matice hrvatske 1842-1942 ; kolo VII)
821.163.42-3 KOLAR mis
19

Zagreb : Nakladni zavod Ante Velzek d.d., 1942. -
(Svjetski pisci)
820 MITCH pro
21

POKRET, hrvatski slikovni
Zagreb : Europa naklada, 1942-1945. -
05 POKRE pok
Detaljno
Zagreb : BE-L-KA, 1942. -
821.163.42 SUDET mor
24

Zagreb : Naklada knjiare Preporod, [1942]
(Sabrana djela Augusta enoa ; knjiga 16)
821.163.42-32 ENOA ili
VARADIN grad tradicije
Varadin : Gradski truristiki odbor, Tiskara A. arec, 1942. -
91(026) VAR.G
91(026) VAR.G
ZDRAVSTVENA uputstva o vodi za pie
Zagreb : Zdravstveno tehniki laboratorij zdravstvenog zavoda, 1942. -
614 ZDRAV vod