Banner
GOSPODARSTVO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 UKUPNO
KNJIGE Pregleda:
Temeljna načela racionalnoga šumskoga gospodarstva i uprave u obće, a kod zemljištnlh zajednica napose / napisao A. Kern. - 682
Gospodarstvo : sa 535 slika i 11 bojadisanih tablica : K8. - 638
Zbornik radova 2. međunarodnog znanstvenog skupa Istarsko gospodarstvo jučer i sutra = Proceedings of the 2nd international scientific conference Istrian economy yesterday and tomorrow / urednici Claudio Povolo, Danijela Križman Pavlović, Matjaž Novak, Elvis Orbanić. - 544
Nauk murve in svilode rediti in svilo pridelovati / Janez Bleiweis. - 538
Gospodarska lučba Matije Vertovca ili prirodni zakoni i lučbene zasade, uporavljene na čovječji i životinjski život, na gospodarstvo i kućanstvo / Za hrvatski puk preradio i nadopunio Lovro Matagić, učitelj. - 525
Govedarstvo / Milan Kučenjak. - 516
Die Aprovisionierung des europaeischen Fleischmarkets in ihren Beziehung zur oesterreischisch-ungarischen Landwirtschaft. Nebst einer Monographie der Refrigeratoren : Ein Beitrag zur Loesung der Rinderpestfrage / Dr. Joh. B. Meyer. - 484
Rad hrv. slav. gospodarskoga družtva i njegov razvitak od godine 1841-1883. / u ime odbora sastavio Fran Kuralt, družtveniu tajnik. - 431
Kako ćemo graditi seoske zahode. - 431
Težak : nauk kako mogu mali posjednici navlastito seljaci poboljšati svoje gospodarstvo, da jim bude unosnije (plodnije) / napisao Dragutin Stražimir. - 428
O narodnom gospodarstvu / J. [Josip] Predavec. - 402
Kratak nauk o gojitbi dudovah i bubah za hrvatsko-slavonskoga seljaka / spisao Franjo Horvat posjednik na Gredi kod Siska. - 390
Kako ćemo sagraditi malo seosko đubrište. - 364
Kako ćemo graditi silose za spremanje zelene stočne hrane. - 353
Šumsko-odštetni cjenik za područje općine slobodnog i kraljevskog grada Varaždina : razred šumske vrijednote jest za cijelo područje prvi (I). - 344
O preustrojstvu gospodarske podružnice u Varaždinu / izvješćivao prigodom glavne proljetne skupštine držane dne 15. ožujka 1906. Vatroslav Pavlić, ravnatelj i tajnik gospod. podružnice u Varaždinu. - 298
Važnost vapna u poljopriradu / [podpisano Čmelik]. - 179
Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : (političke ekonomije) : I. svezak : obći dio / napisao Fran Milobar. - 174
Izvešće trgovačko-obrtničke komore u Zagrebu : sa statističkimi podatci o trgovini, obrtu i prometnih sredstvih za godinu 1876. / Trgovačko-obrtnička komora u Zagrebu. - 129
Peradarstvo sa 90 slika / sastavio Julije Oberhofer. - 119
Ukupno knjiga: 20Ukupno pristupa knjigama: 7969
     
    Ukupno digitaliziranih primjeraka knjiga: 0
    Ukupno digitaliziranih stranica knjiga: 2232
    Ukupno prostora na serveru: 1562.4 MB 1.56 GB
   Ukupno prostora u arhivi: 21873.6 MB 21.87 GB

NOVINE
NovinePristupiBrojevaStranica
Glasnik županije Požežke3366210625928
Istarska riječ393101282
Il Maestro del Popolo3471284
Varaždinske novosti330204662923
Narodno jedinstvo17237122658
Varaždinac636047342
Raški rudar33664183373
Volja naroda1718478474
Slobodni građanin14230143763
Hrvatsko pravo237252531320
Svjetlost134404062899
Hrvatski branik533633391679
Hrvatsko jedinstvo1106347214
Hrvatsko jedinstvo504323232181
Podravska oblast382312
Križevački vjesnik170251600
Varaždinski glasnik702834172
Pučki prijatelj218313551616
Glas Međimurja i Zagorja126841218
Narodno jedinstvo20818212884
Nova Hrvatska12751761050
Hrvatska straža16622200900
Hrvatska pošta925538189
Naše pravice446995464442
Varaždinske novosti22314
Cibalis1008352361
Štefek z mustači41429124
Narodni list1597399904
Varaždinac75528
Zavičaj377815134
Naše pravice44282082
Hrvatski blok28101884
Jugoslavija599452258
Virovitički zavičaj183293383
Hrvat : tjednik za politiku, gospodarstvo i društveni život2404226948
Križevačke novine (1975)790896
Križevačke novine6377424
Varaždinski viestnik334058124724
Varaždinske vijesti700081266040485
Vinkovački list999574350764613
Hrvatske pravice247452402143
Bratstvo25614
Pakrački vjesnik57972272001
Ukupno novina: 43Ukupno pristupa novinama: 2225958
  Ukupno stranica novina: 153183
    Ukupno brojeva novina: 13684
    Ukupno prostora na serveru: 168501.3MB 168.5 GB
  Ukupno prostora u arhivi (JPG): 1378647MB 1378.65 GB
  Ukupno prostora u arhivi (TIF): 7046418MB 7046.42 GB
  Ukupno u arhivi: 8425065MB 8425.07 GBČASOPISI
Naziv Godišta Svezaka Članaka Predmetnica Brojeva Stranica
Gospodarski list: glasnik Hrv. gospodarskog društva K.S.Z. u Zagrebu / [glavni urednik Albert Ogrizek]. - 5 8 0 0 8 0
Industrijsko-trgovački vjesnik : ilustrovana mjesečna revija za promicanje privrede i turizma. - / glavni urednik Josip Mrazović. - 1 1 0 0 2 0
Ukupno 6 9 0 0 10 0

Ukupno časopisa: 2 Ukupno stranica časopisa: 0
    Ukupno brojeva časopisa: 10
    Ukupno prostora na serveru: 0 MB 0 GB
  Ukupno prostora u arhivi (JPG): 0MB 0 GB
  Ukupno prostora u arhivi (TIF): 0MB 0 GB
  Ukupno u arhivi: 0MB 0 GB