Banner
POLITIKA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 UKUPNO
KNJIGE Pregleda:
Politička povijest Hrvatske / Josip Horvat ; uvod napisao Ferdo Šišić. - 1453
Lepoglavski vampiri / Rudolf Hercigonja. - 1108
Seljački nauk / Antun i Stjepan Radić. - 924
Iz njemačkog Zagreba : prinos kulturnoj povijesti Hrvatske / napisao Velimir Deželić. - 747
Odluka o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj. - 634
Devet govora Demosthenovih / po A. Musiću ; prev. Vatroslav Rožić. - 603
O zdravstvenoj politici / Dr. Andrija Štampar. - 536
[Tisuću osamsto četrdeset i osma] 1848 : II. / Josip Horvat. - 530
Hrvatski pokret u ljetu godine 1848. - 530
Madjarska financijalna politika i dužnost hrvatskih zastupnika na zajedničkom saboru / priobćuje u oči zajedničke preračunske rasprave za godinu 1906. Vladimir Sachs. - 507
Dole s krinkami : Davno odkrivena odkrića o Gradskoj upravi varaždinskoj / [gradski zastupnici Makso Maller...[et al.]. - 470
Khuenovština u Varaždinu / napisao Zagorac [tj. Ivan Milčetić]. --- 446
Njekoji spisi iz javnoga političkoga djelovanja Metela baruna Ožegovića Belskoga i Barlabaševačkoga. - 417
Lecture on aims and tasks of the League of Nations [held in the premises of the Chamber of Commerce and Trade in Zagreb, the 25the October 1929(according to shorthand notes). -] 417
Je li osvještavanje politika transformacijska praksa? Teorijsko razmatranje osvještavanja politika u kontekstu raznolikosti i deliberacije / Judith Squires. - 414
Građanstvo: prema feminističkoj sintezi / Ruth Lister. - 399
Ugarsko-hrvatski narodni ustanak : izd. za puk glede zakonskog članka 20. god 1886. i propisa ministarstva u pogledu narodnog ustanka. - 372
Uputstva za provođenje izbora za narodnu vlast u okrugu Varaždin. - 363
Novi poredak u Europi : 1. Ciljevi Velike Britanije / Ur. V. Pavlaković. - 358
Izgledi za zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima postsocijalističke Europe: Gledišta političarki / Yvonne Galligan i Sara Clavero. - 350
Put do trializma / N. Kovačević. - 323
Rod i budućnost izborne politike / Jennifer L Lawless, Richard L Fox. - 320
Razvojna teorija rodnog jaza: glasačko ponašanje žena i muškaraca u globalnoj perspektivi / Ronald Inglehart i Pippa Norris. - 312
Orodnjavanje istraživanja u političkoj znanosti / Joni Lovenduski. - 298
Kad su interesi interesantni? Problem političke predstavljenosti žena / Virginia Sapiro. - 275
Vindiciae cleri Zagrabiensis contra reflexiones Hieronymi Szabadhegyi et Ladislai Fogassi ejusdem cleri reformatorum. - 175
Narodnosno pitanje i budućnost Ugarske / govorio Jászi Oszkár u Galilei krugu u Budimpeštiu hrv. privodu obilnim ulomcima govor pridstavio u Nevenu i u ovom posebnom otisku izdao: Stari Rodoljub. - 29
Ukupno knjiga: 27Ukupno pristupa knjigama: 13310
     
    Ukupno digitaliziranih primjeraka knjiga: 1
    Ukupno digitaliziranih stranica knjiga: 2439
    Ukupno prostora na serveru: 1707.3 MB 1.71 GB
   Ukupno prostora u arhivi: 23902.2 MB 23.9 GB

NOVINE
NovinePristupiBrojevaStranica
Varaždinac76428
Zavičaj380615134
Naše pravice44642082
Hrvatski blok28591884
Jugoslavija609252258
Le Alpi Giulie1125865274
Virovitički zavičaj187493383
Hrvat : tjednik za politiku, gospodarstvo i društveni život2472226948
Hrvatska država262931136
Križevačke novine (1975)820896
Križevačke novine6567424
Tjednik bjelovarsko-križevački138316
Vijesti3396524
Labinska komuna3025811008
Glasnik županije Požežke3414710625928
Il Nazionale82994111086
Istarska riječ493101282
Il Maestro del Popolo4471284
Volja naroda1730278474
Slobodni građanin14311143763
Hrvatsko pravo238422531320
Svjetlost135034062899
Istarski list / odgovorni urednik Engelbert Besednjak3013883676
Polaer Morgenblatt7362361211
Hrvatska straža16805200900
Hrvatska pošta937138189
Naše pravice449735464442
Varaždinske novosti22714
Cibalis454923174
Cibalis1028852361
Bjelovarski radikal23741442
Štefek z mustači42229124
Smola naroda33328
Omnibus1063247741697
Unione Nazionale24442102310
Narodni list1649999904
Il Pensiero Slavo34088355
Varaždinske novosti331904662923
Narodno jedinstvo17351122658
Varaždinac642947342
Jednota : organ Svazu čechu a Slovaku v SR Horvatsku 124607299358312
Il Popolo Istriano37716174732
Dan207438994263
Narodni list20935320813011
Hrvatski branik535873391679
Hrvatsko jedinstvo1115147214
Hrvatsko jedinstvo508143232181
Podravska oblast394312
L'eco di Pola [periodico settimanale]648905052128
Virovitički list299497304345789
Hrvatski tjednik5652139585
Hrvatska riječ -glasilo dalmatinskih Hrvata 166692041009
Križevački vjesnik173251600
Varaždinski glasnik709534172
Pučki prijatelj219183551616
Glas Međimurja i Zagorja131141218
Narodno jedinstvo20941212884
Bjelovarski list199405167620264
Nova Hrvatska13298761050
Narodni list Volosko398150608
Varaždinski viestnik335368124724
Varaždinske vijesti703489266040485
Vinkovački list1003893350764613
Hrvatske pravice249602402143
Bratstvo26214
Il diritto croato [periodico politico-letterario] 340042551048
Pakrački vjesnik59272272001
Ukupno novina: 67Ukupno pristupa novinama: 3257806
  Ukupno stranica novina: 304576
    Ukupno brojeva novina: 28430
    Ukupno prostora na serveru: 335033.6MB 335.03 GB
  Ukupno prostora u arhivi (JPG): 2741184MB 2741.18 GB
  Ukupno prostora u arhivi (TIF): 14010496MB 14010.5 GB
  Ukupno u arhivi: 16751680MB 16751.68 GBČASOPISI
Naziv Godišta Svezaka Članaka Predmetnica Brojeva Stranica
Pokret [hrvatski slikovni polumjesečnik] / [glavni i odgovorni urednik Branko Ožegović]. - 2 3 0 0 3 71
Zagreb : revija Društva Zagrepčana / [odgovorni urednik Stjepan Stiegler]. - 0 0 0 0 0
Ukupno 2 3 0 0 3 71

Ukupno časopisa: 2 Ukupno stranica časopisa: 71
    Ukupno brojeva časopisa: 3
    Ukupno prostora na serveru: 49.7 MB 0.05 GB
  Ukupno prostora u arhivi (JPG): 695.8MB 0.7 GB
  Ukupno prostora u arhivi (TIF): 3266MB 3.27 GB
  Ukupno u arhivi: 3961.8MB 3.96 GB