Banner
POLITIKA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 UKUPNO
KNJIGE Pregleda:
Politička povijest Hrvatske / Josip Horvat ; uvod napisao Ferdo Šišić. - 1527
Lepoglavski vampiri / Rudolf Hercigonja. - 1155
Seljački nauk / Antun i Stjepan Radić. - 932
Iz njemačkog Zagreba : prinos kulturnoj povijesti Hrvatske / napisao Velimir Deželić. - 750
Devet govora Demosthenovih / po A. Musiću ; prev. Vatroslav Rožić. - 657
Odluka o zaštiti nacionalne časti Hrvata i Srba u Hrvatskoj. - 639
[Tisuću osamsto četrdeset i osma] 1848 : II. / Josip Horvat. - 583
O zdravstvenoj politici / Dr. Andrija Štampar. - 540
Hrvatski pokret u ljetu godine 1848. - 532
Madjarska financijalna politika i dužnost hrvatskih zastupnika na zajedničkom saboru / priobćuje u oči zajedničke preračunske rasprave za godinu 1906. Vladimir Sachs. - 512
Dole s krinkami : Davno odkrivena odkrića o Gradskoj upravi varaždinskoj / [gradski zastupnici Makso Maller...[et al.]. - 474
Khuenovština u Varaždinu / napisao Zagorac [tj. Ivan Milčetić]. --- 448
Je li osvještavanje politika transformacijska praksa? Teorijsko razmatranje osvještavanja politika u kontekstu raznolikosti i deliberacije / Judith Squires. - 446
Njekoji spisi iz javnoga političkoga djelovanja Metela baruna Ožegovića Belskoga i Barlabaševačkoga. - 421
Lecture on aims and tasks of the League of Nations [held in the premises of the Chamber of Commerce and Trade in Zagreb, the 25the October 1929(according to shorthand notes). -] 420
Novi poredak u Europi : 1. Ciljevi Velike Britanije / Ur. V. Pavlaković. - 410
Građanstvo: prema feminističkoj sintezi / Ruth Lister. - 406
Ugarsko-hrvatski narodni ustanak : izd. za puk glede zakonskog članka 20. god 1886. i propisa ministarstva u pogledu narodnog ustanka. - 376
Uputstva za provođenje izbora za narodnu vlast u okrugu Varaždin. - 370
Izgledi za zastupljenost žena u zakonodavnim tijelima postsocijalističke Europe: Gledišta političarki / Yvonne Galligan i Sara Clavero. - 366
Put do trializma / N. Kovačević. - 327
Rod i budućnost izborne politike / Jennifer L Lawless, Richard L Fox. - 325
Razvojna teorija rodnog jaza: glasačko ponašanje žena i muškaraca u globalnoj perspektivi / Ronald Inglehart i Pippa Norris. - 316
Orodnjavanje istraživanja u političkoj znanosti / Joni Lovenduski. - 301
Kad su interesi interesantni? Problem političke predstavljenosti žena / Virginia Sapiro. - 281
Vindiciae cleri Zagrabiensis contra reflexiones Hieronymi Szabadhegyi et Ladislai Fogassi ejusdem cleri reformatorum. - 176
Narodnosno pitanje i budućnost Ugarske / govorio Jászi Oszkár u Galilei krugu u Budimpeštiu hrv. privodu obilnim ulomcima govor pridstavio u Nevenu i u ovom posebnom otisku izdao: Stari Rodoljub. - 30
Ukupno knjiga: 27Ukupno pristupa knjigama: 13720
     
    Ukupno digitaliziranih primjeraka knjiga: 1
    Ukupno digitaliziranih stranica knjiga: 2439
    Ukupno prostora na serveru: 1707.3 MB 1.71 GB
   Ukupno prostora u arhivi: 23902.2 MB 23.9 GB

NOVINE
NovinePristupiBrojevaStranica
Varaždinac87528
Zavičaj428915134
Naše pravice48732082
Hrvatski blok35001884
Jugoslavija763952258
Le Alpi Giulie1183265274
Virovitički zavičaj227493383
Hrvat : tjednik za politiku, gospodarstvo i društveni život3036226948
Hrvatska država274331136
Križevačke novine (1975)1159896
Križevačke novine8767424
Tjednik bjelovarsko-križevački161316
Vijesti3547524
Labinska komuna3780811008
Glasnik županije Požežke3469210625928
Il Nazionale86984111086
Istarska riječ1293101282
Il Maestro del Popolo20771284
Volja naroda1865278474
Slobodni građanin15427143763
Hrvatsko pravo246012531320
Svjetlost136924062899
Istarski list / odgovorni urednik Engelbert Besednjak3322083676
Polaer Morgenblatt65982361211
Hrvatska straža17079200900
Hrvatska pošta1013138189
Naše pravice463675464442
Varaždinske novosti27514
Cibalis460023174
Cibalis1046752361
Bjelovarski radikal24221442
Štefek z mustači43529124
Smola naroda42928
Omnibus1069287741697
Unione Nazionale26490102310
Narodni list1810399904
Il Pensiero Slavo207788355
Varaždinske novosti337124662923
Narodno jedinstvo18785122658
Varaždinac701947342
Jednota : organ Svazu čechu a Slovaku v SR Horvatsku 126720299358312
Il Popolo Istriano40126174732
Dan211488994263
Narodni list25670320813011
Varaždinski glasnik812734172
Pučki prijatelj225853551616
Glas Međimurja i Zagorja138241218
Narodno jedinstvo21994212884
Bjelovarski list203677167620264
Nova Hrvatska15944761050
Narodni list Volosko1862150608
Hrvatski branik542343391679
Hrvatsko jedinstvo1253347214
Hrvatsko jedinstvo516133232181
Podravska oblast483312
L'eco di Pola [periodico settimanale]679925052128
Virovitički list304292304345789
Hrvatski tjednik7133139585
Hrvatska riječ -glasilo dalmatinskih Hrvata 176492041009
Križevački vjesnik210251600
Varaždinski viestnik338448124724
Varaždinske vijesti710603266040485
Vinkovački list1009935350764613
Hrvatske pravice269242402143
Bratstvo27514
Il diritto croato [periodico politico-letterario] 350902551048
Pakrački vjesnik69612272001
Trnje : list općine Trnje1411422121
Ukupno novina: 68Ukupno pristupa novinama: 3340966
  Ukupno stranica novina: 306697
    Ukupno brojeva novina: 28572
    Ukupno prostora na serveru: 337366.7MB 337.37 GB
  Ukupno prostora u arhivi (JPG): 2760273MB 2760.27 GB
  Ukupno prostora u arhivi (TIF): 14108062MB 14108.06 GB
  Ukupno u arhivi: 16868335MB 16868.34 GBČASOPISI
Naziv Godišta Svezaka Članaka Predmetnica Brojeva Stranica
Magazin / vlasništvo i štampa ˝Narodna Prosveta˝ ; urednik St. M. Pejić. - 0 0 0 0 0
Pokret [hrvatski slikovni polumjesečnik] / [glavni i odgovorni urednik Branko Ožegović]. - 2 3 0 0 3 71
Zagreb : revija Društva Zagrepčana / [odgovorni urednik Stjepan Stiegler]. - 11 112 412 0 132 0
Ukupno 13 115 412 0 135 71

Ukupno časopisa: 3 Ukupno stranica časopisa: 71
    Ukupno brojeva časopisa: 135
    Ukupno prostora na serveru: 49.7 MB 0.05 GB
  Ukupno prostora u arhivi (JPG): 695.8MB 0.7 GB
  Ukupno prostora u arhivi (TIF): 3266MB 3.27 GB
  Ukupno u arhivi: 3961.8MB 3.96 GB