Concilium : međunarodni teološki časopis
Tekstualna građa, tiskana
Broj: 2 - - Volumen:
CONCILIUM
Biblija kao Riječ Božja. -
Ključne riječi
Biskupijska knjižnica Varaždin - Zagrebačka 3, Varaždin - Tel: 042 314 161