Concilium : međunarodni teološki časopis
Tekstualna građa, tiskana
Broj: 3 - - Volumen:
CONCILIUM
Ljudska narav i prirodni zakon. -
Biskupijska knjižnica Varaždin - Zagrebačka 3, Varaždin - Tel: 042 314 161