Galerija [mjesečnik internacionalne umjetničke fotografije]
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 5 - februar 1934. - Volumen: 2 Sljedeći Prijašnji