Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 6 - lipanj 1877. - Volumen: 1 Sljedeći Prijašnji