Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 1 - 15. travnja 1885 - Volumen: 7 Sljedeći Prijašnji