Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 8 - 15. studeni 1885. - Volumen: 7 Sljedeći Prijašnji