Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 1 - 15. siječanj 1900. - Volumen: 22 Sljedeći Prijašnji
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306