Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 9 - 15. rujan 1912. - Volumen: 34 Sljedeći Prijašnji
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306