Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 5 - 15. svibanj 1914. - Volumen: 36 Sljedeći Prijašnji
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306