Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 31 - listopad 1934. - Volumen: 56 Sljedeći Prijašnji