Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 6 - lipanj, 1982. - Volumen: 84 Sljedeći Prijašnji