Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 7 - srpanj, 1962. - Volumen: 84 Sljedeći Prijašnji