Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 1 - siječanj, 1973. - Volumen: 95 Sljedeći Prijašnji