Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 7 - 15. srpanj 1895 - Volumen: 17