Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 8 - 15. kolovoz 1897. - Volumen: 19
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306