Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 14 - 15. studeni 1898. - Volumen: 20