Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 13 - 15. siječanj 1902. - Volumen: 24