Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 14 - 15. siječanj 1904. - Volumen: 26 Sljedeći Prijašnji