Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 15 - 15. siječanj 1907. - Volumen: 29