Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 32 - 15. srpanj 1914. - Volumen: 36