Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 6 - 15. lipanj 1917. - Volumen: 39