Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 9 - 15. rujna 1918. - Volumen: 40