Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 24 - 1924. - Volumen: 46 Sljedeći Prijašnji