Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 21 - listopad 1926. - Volumen: 48 Sljedeći Prijašnji