Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 29 - rujan 1927. - Volumen: 49
Ključne riječi
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306