Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 4 - travanj 1929. - Volumen: 51