Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 33 - listopad 1929. - Volumen: 51
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306