Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 28 - travanj 1931. - Volumen: 53 Sljedeći Prijašnji