Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 3 - ožujak 1932. - Volumen: 54 Sljedeći Prijašnji