Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 14 - siječanj 1932. - Volumen: 54
Ključne riječi
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306