Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 25 - lipanj 1934. - Volumen: 56
1
str. 2-20
Ključne riječi
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306