Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 8 - kolovoz 1935. - Volumen: 57
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306