Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 5-06 - lipanj, 1946. - Volumen: 68