Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 10 - listopad, 1948. - Volumen: 70 Sljedeći Prijašnji