Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 3-04 - ožujak-travanj, 1952. - Volumen: 74