Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Broj: 1-02 - siječanj-veljača, 1953. - Volumen: 75
Ključne riječi
Point d.o.o. - Vidovečka 56b, VARAŽDIN - Tel: 042/206 306