Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 6 - lipanj, 1961. - Volumen: 83 Sljedeći Prijašnji