Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 11 - studeni, 1961. - Volumen: 83 Sljedeći Prijašnji