Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
E-građa, časopisi
Časopis Broj: 11 - studeni, 1965. - Volumen: 87 Sljedeći Prijašnji